اولين جلسه بازرسان با كارشناسان داوطلب همكاري

 

اولين جلسه بازرسان با كارشناسان داوطلب همكاري

 

پيرو اصلاحيه شماره 1 بازرسان و درخواست همكاري تعدادي از اعضاي سازمان با بازرسان اولين جلسه بازرسان با كارشناسان داوطلب همكاري روز چهارشنبه مورخ 1/11/93  راس ساعت 18 در محل سازمان برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه آقای مهندس یوسف وثوقی ضمن استقبال و قدر داني از حاضرين اظهار نمودند بازرسان در راستاي اجراي وظايف محوله در ماده 82 آئين نامه   اجرایی از اختيارات مندرج در بند                              " ث " همان ماده بهره گرفته و از كارشناسان داوطلب حضور سازمان برابر مفاد اصلاحيه شماره 1 بازرسان دعوت به همكاري نمود.

ايشان در ادامه اظهار نمودند هدف صرفاً انجام وظايف محوله در ماده 82 آئين نامه مي باشد و اولويت كاري را به   تهیه پاسخ سوالات مطروحه در مجمع عمومی مورخ 07/10/93 برشمردند و متعاقب آن در قالب اختيارات بازرسان نسبت به تهيه برنامه مدون جهت مشاركت بيشتر اعضاء با بازرسان اقدام نمود.

سپس مهندس فرشید عزت پور ضمن خير مقدم به همكاران ، اعلام اهم فعالیتهای گذشته بازرسان و برشمردن اختيارت بازرسان و هدف از طلب همكاري اعضاء بياناتي ايراد و اظهار اميدواري كردتا با كمك و همياري داوطلبين در انجام وظايف محوله پاسخگوي اعضا باشيم .

در ادامه تعدادي از حاضرين بياناتي ايراد و پرسش هايي مطرح گرديدكه پس از پاسخ بازرسان مسئوليت هر كدام از اعضاي داوطلب و حدود اختيار ايشان مشخص و مقرر گرديد بازرسان رسماً اقدام به معرفي آنان به رياست محترم سازمان نمايند.

حاضرين جلسه

بازرسین سازمان مهندس یوسف وثوقی و مهندس فرشید عزت پور و آقایان همکار مهندس فائق خوانچه سپهر ، مهندس علی خوشگوار ، مهندس بهنام درخشی ، مهندس عبداله احمدیان ، دکتر محمد هیمن جنتی ، مهندس کاویان پرهیزکار ، مهندس موسی سوسنی ، مهندس نریمان ذالفقار نسب ، مهندس ژوان بهرامی ، مهندس علیرضا نصرتی ، مهندس همایون بهکام ، مهندس سعدی بالیده ، مهندس رامین کوره داوودی ، مهندس نیلوفر غلامی ، مهندس آروین جوانمردی و مهندس صبا عبداه زاده