انعقاد قرارداد تهیه سامانه مدیریت دوره های ارتقا پایه مهندسان

قرارداد سامانه مربوط یه مدیریت دوره های ارتقا پایه مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان منعقد گردید.

دکتر هوشمندعلیزاده رییس کمیته آموزش سازمان از انعقاد قراداد تهیه وراه اندازی سامانه مدیریت دوره های ارتقای پایه مهندسان باهمکاری چهار مجری آموزشی دوره های ارتقای پایه وابلاغ آن در تاریخ 25/05/96 به شرکت کارین امواج( مجری قرارداد) خبرداد.

وی هدف از راه اندازی این سامانه را مدیریت بهینه وتنسیق امور اجرایی دوره های ارتقای پایه مهندسان عنوان کرد.
دکتر علیزاده افزود: طبق این قرارداد مقرراست سامانه مذکور تا پایان مهر ماه سالجاری راه اندازی وبه بهره برداری برسد.