اعمال ضرایب کاهشی در تعرفه برای اعضا سازمان نظام مهندسی کردستان

دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از اعمال ضرایب کاهشی در تعرفه برای اعضا سازمان خبر داد.

مهندس وریا ژولیده با اشاره مصوبه شماره چهار تاریخ دهم بهمن ماه هیات مدیره سازمان اعلام داشت: در صورتیکه سند مالکیت و برگ تکنسین شهرداری به نام عضو سازمان یا همسر یا فرزند ایشان باشد شامل تخفیف از طرف سازمان خواهد شد.

وی افزود:  برای اعضا بدون پروانه، مشروط به موافقت مهندسین طراح و ناظر و مجموع زیر بنای ساختمان حداکثر پانصد متر مربع با 30% (سی درصد) تخفیف در کلیه رشته ها ارائه خدمات گردد.

مهندس ژولیده درباره تخفیف برای اعضای پروانه دار اظهار داشت: مشروط به موافقت مهندسین طراح و ناظر و مجموع زیر بنای حداکثر هزار متر مربع با صد در صد تخفیف در صورت داشتن صلاحیت در رشته خود و پنجاه درصد تخفیف در بقیه رشته ها ارئه خدمات گردد.

دبیر هیات مدیره افزود: درصورتیکه عضو دارای پروانه در رشته خود دارای صلاحیت نباشد، با رعایت بقیه مفاد موارد یادشده  در آن رشته نیز با پنجاه درصد تخفیف از خدمات اعضا داوطلب دارای صلاحیت استفاده شود.

وی همچنین بیان داشت: مشروط به موافقت مجری و مجموع زیر بنای ساختمان حداکثر هزار متر مربع با پنجاه درصد تخفیف در ارائه خدمات مجری اعمال و بدون درج در تعداد کار مجری ثبت گردد.

مهندس ژولیده افزود: درصورتیکه عضو دارای پروانه مجری باشد و مجموع زیر بنای ساختمان حداکثر هزار متر مربع باشد با پنجاه درصد تخفیف در ارائه خدمات طراحی و نظارت (در صورت موافقت مهندسین) در کارکرد اعمال گردد.

وی در ادامه توضیحات خود در این رابطه گفت: مشروط به انجام خدمات مجری توسط خود مالک(مجری عضو نظام مهندسی ) تا متراژ 1000 متر مربع در سهمیه و تعداد کار ایشان درج نگردد و بیشتر از این متراژ به صورت کامل در متراژ و تعداد کار درج گردد.

مهندس ژولیده اعلام داشت: امور مهندسین بانک اطلاعاتی مشمولین و استفاده کنندگان از این مصوبه را تهیه و هر شش ماه یکبار مراتب را به هیئت مدیره منعکس نمایند.

وی با بیان اینکه در هر حالت داشتن صلاحیت الزامیست و تخفیفات اعمال شده در سهمیه همکاران درج نخواهد شد افزود:  با ابلاغ این مصوبه ، تهیه مصوبات قبلی در این زمینه کان لم یکن تلقی می گردد و کسانیکه قبلاً از مصوبات مشابه استفاده نموده و بهره مند شده اند مشمول این مصوبه نمی شوند.

دبیر هیات مدیره در پایان اظهار داشت: این مصوبه تا پایان ارائه خدمات( اولیه و اصلاحات) قابل اعمال می باشد و فقط یکبار برای هر مهندس قابل اجرا خواهد بود.