اعلام آمادگي سازمان نظام مهندسي کردستان  براي عملياتي نمودن طرح منطقه آزاد تجاري مريوان و بانه

روابط عمومي: هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان آمادگي خود را براي هرگونه کمک و کارشناسي در همه سطوح براي به نتيجه رسيدن و تسريع در روند عملياتي شدن مناطق آزاد تجاري کردستان(مريوان و بانه) اعلام کرد.

هيات مديره سازمان با اعلام پيگيري موضوع از طريق مهندس ترکان خواستار همکاري مجموعه استان علي الخصوص مسئولين در اين رابطه شد.

 رئيس سازمان نظام مهندسي کشور که همزمان رئيس مناطق آزاد تجاري کشور و مشاور ارشد رئيس جمهور مي باشد با پيگيري هاي دو سال اخير سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان به استان سفر کرد.

اين سفر با پيگيري هاي مستمر دکتر جمال قناعت خزانه دار شوراي مرکزي و عضو هيات مديره سازمان و همچنين رياست سازمان دکتر محمد صديق ثابتي دنبال و به نتيجه رسيد.

طي برنامه زمانبندي و برنامه ريزي سفر مهندس اکبر ترکان، هيات مديره سازمان بيشترين زمان و جلسات را براي طرح مسايل و مشکلات استان اختصاص دادند.

دکتر ثابتي با اعلام اين موضوع که سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان عمران و توسعه استان را مقدم بر هر اولويت ديگر سازمان مي داند گفت: توسعه استان و رفاه معيشت و وضعيت فرهنگي و اجتماعي جامعه از دغدغه هاي جامعه مهندسي استان است و در اين رابطه از هيچ تلاشي دريغ نخواهيم کرد.

دکتر جمال قناعت نيز با تجليل از جايگاه و ديدگاههاي مهندس ترکان سفر وي را به کردستان مايه برکت و توسعه استان دانست.

وي طرح موضوع سفر مهندس ترکان را به کردستان و پيگيري مطالبات مردم در حوزه هاي عمراني و اقتصادي از برنامه هاي مهم هيات مديره دانست.

دکتر جمال مشتاق عضو هيات مديره کردستان نيز با اعلام آماده نمودن طرحي جامع براي توسعه استان از پيگيري آن توسط هيات مديره خبر داد.

وي ضمن اعلام اينکه اين گزارش که در آن توجه ويژه اي به شکوفايي اقتصادي و طرح هاي جديد در استان شده است افزود: اين طرح با کليه جزئيات به مشاور ارشد رئيس جمهور تقديم شده است.

مهندس خليل الهي نايب رئيس اول سازمان نيز در اين باره افزود: ما معتقديم با نگاه برون نگر و تلاش براي توسعه استان در شرايط کنوني مي توان گام هاي موثرتري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و تامين براي اعضاي سازمان مهيا کرد

در نشست مهندس ترکان و هيات رئيسه شوراي مرکزي با هيات مديره که سازمان از نمايندگان استان نيز دعوت نموده بود دکتر ثابتي با اشاره به وضعيت جامعه اعلام کرد: استان کردستان با پتانسيل هاي ويژه طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بايد مورد توجه ويژه دولت قرار گيرد.

وي به نقش استان کردستان و مشارکت گسترده و معني دار در انتخابات رئيس جمهوري اشاره کرد و افزود: محروميت و توسعه نيافتگي حق مردم کردستان نيست.

ثابتي طرح منطقه آزاد تجاري در کردستان که از سال هاي قبل مطرح است را از عواملي دانست که به توسعه و ارتقاي سطح رفاه شهروندان کمک شاياني خواهد کرد.

مهندس ترکان نيز در نشست خود با هيات مديره سازمان و همچنين شوراي اداري و کارافرينان استان با تاکيد بر توسعه استان اعلام کرد که دولت دکتر روحاني با طرح منطقه آزاد تجاري مريوان و بانه موافق است.