اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث 9 مقررات ملّي ساختمان

اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث 9 مقررات ملّي ساختمان

به آگاهي ميرساند در ويرايش سال 1392 مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در قالب چاپ دهم از ويرايش مذكور در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال 1392 مبحث یادشده را در اختیار دارند، می توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.                                                         

جهت دریافت اصلاحات مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان کلیک نمایید