اختصاص سه میلیارد ریال برای خرید کیت های حفاظت فردی ، ماسک ، دستکش، لوازم بهداشتی، شوینده و ضدعفونی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مبلغ سه میلیارد ریال را برای خرید کیت های حفاظت فردی ، ماسک ، دستکش، لوازم بهداشتی، شوینده و ضد عفونی اختصاص داد.

مهندس فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان با اشاره به وضعیت کنونی کشور و استان و لزوم همکاری و حمایت کلیه دستگاه ها و شهروندان جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: جامعه مهندسی استان به نوبه خود از جامعه پزشکی و پرستاری و کادر درمانی بعنوان خط مقدم این مبارزه و همچنین نهاد ها و سازمان های مردم نهاد که هرکدام بنحوی مشغول به یاری شهروندان و مقابله با شیوع این ویروس هستند، تقدیر می کند.

وی با اشاره به اقدام جامعه مهندسی  استان اظهار داشت: هیات مدیره با اختصاص 2 میلیارد ریال و هیات امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان نیز با مبلغ یک میلیارد ریال جهت کمک به مقابله باشیوع ویروس کرونا موافقت کرد.

مهندس خلیل اللهی همچنین با تاکید بر لزوم آگاهی بخشی به کلیه اقشار جامعه، رعایت موازین بهداشتی و پرهیز از حضور در تجمعات افزود: عبور از این وضعیت تلاش و عزم همگانی را می طلبد.

وی در پایان اظهار داشت: جامعه مهندسی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از هر اقدامی در این جهت دریغ نمی کند و آمادگی خود را برای  همکاری با مراکز پزشکی اعلام می دارد.