آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم تعاونی مسکن 473 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ( فاز1و2و3 )

بدینوسیله به اطلاع اعضای تعاونی مسکن 473 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ( فاز 1و2و3 ) می رساند جلسه مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن 473 روز پنجشنبه مورخ 10/10/94 راس ساعت 16 در محل خیابان جام جم – سالن اجتماعات سرای سالمندان جنب صداوسیما استان کردستان تشکیل می شود. از کلیه اعضای تعاونی دعوت می شود در ساعت و محل مقرر حضور بهم رسانند.

لازم به توضیح است دستور جلسه شامل :

1-      انتخاب بازرس

2-      گزارش هیات مدیره درخصوص زمین های فاز 1 و 2 و تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری زمین آپارتمانی فاز1

3-      ارائه تراز مالی سالهای 92 و 93

4-      تعیین تکلیف ، تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد هیات مدیره درخصوص امتیاز نهایی اعضا فاز2

5-      انتخاب هیات امنای فاز 1 و 3