آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ، عمر و حادثه

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ، عمر و حادثه


قابل توجه اعضای محترم سازمان

 بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند، ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ، عمر و حادثه اعضاء آغاز شده است .
لذا اعضای محترم می توانند تا تاریخ 30/10/95 نسبت به ثبت نام و دریافت فرم و جدول تعهدات از همین طریق و یا با مراجعه به امور اداری رفاهی سازمان اقدام نمایند .

ضمناً پرداخت حق بیمه جهت اعضای سازمان به صورت سالانه و یکجا می باشد .
جدول تعهدات درمان ............................... دانلود
فرم درخواست ثبت نام بیمه تکمیلی ........... دانلود